Kreativitet

I gruppen Carpe Diem Art frodas skaparlusten och inspirationen. Vi har funnit att tillsammans kan vi inspirera varandra. Vi träffas regelbundet för att måla (oftast digitalt), deltar i konstkurser, skapar egna work-shops, provar nya uttrycksformer, går på utställningar, gör konstresor och mycket annat. Och framförallt – vi ger varandra konstruktiv kritik. Det bidrar till individuell utveckling.

Varje målning växer långsamt fram, Lager läggs över lager. Antalet lager kan vara många, allt från 4 till 15 eller ännu fler. Följ i bilder när Pia målar en diptyk. Kanske är det 11 lager innan den är klar.

En kreativ målargrupp